Kosher recipes added by professional chefs

Sort: Popular Newest Rating
Show:
OMALI

OMALI

OMALI

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
2 votes
1629 views
PANCAKE DOUGH

PANCAKE DOUGH

PANCAKE DOUGH

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
2 votes
1275 views
char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1220 views
chicken biryani

chicken biryani

chicken biryani

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1277 views
Kebbe Neyyah Baz (Raw Meat)

Kebbe Neyyah Baz (Raw Meat)

Kebbe Neyyah Baz (Raw Meat)

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
2 votes
737 views
TAMIYA WRAPP

TAMIYA WRAPP

TAMIYA WRAPP

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1427 views
Oriental mixed grill

Oriental mixed grill

Oriental mixed grill

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1101 views
Smoked Salmon

Smoked Salmon

Smoked Salmon

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
546 views
Beef Burger

Beef Burger

Beef Burger

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
883 views
small almond cookies

small almond cookies

nice moister almond cookies

branna
Feb 2011
Professional
1 vote
838 views
Shime-Sawara (Pickled Mackerel)

Shime-Sawara (Pickled Mackerel)

Shime-Sawara (Pickled Mackerel)

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
285 views
Toro (Yellow fin tuna)

Toro (Yellow fin tuna)

Toro (Yellow fin tuna)

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
766 views
SNAPPER SAYADIEH

SNAPPER SAYADIEH

SNAPPER SAYADIEH

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
949 views
Sweet and sour fish

Sweet and sour fish

Sweet and sour fish

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1216 views
Mint chutney

Mint chutney

Mint chutney

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
5 votes
832 views