Kosher recipes added by professional chefs

Sort: Popular Newest Rating
Show:
OMALI

OMALI

OMALI

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
2 votes
3009 views
haruf

haruf

haruf

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1369 views
CRISPY CALAMARI

CRISPY CALAMARI

CRISPY CALAMARI

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
2 votes
1436 views
Mint chutney

Mint chutney

Mint chutney

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
5 votes
1435 views
char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1924 views
small almond cookies

small almond cookies

nice moister almond cookies

branna
Feb 2011
Professional
1 vote
1571 views
Beef tenderloin

Beef tenderloin

Beef tenderloin

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
688 views
smoked Herring salad

smoked Herring salad

smoked Herring salad

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1555 views
chicken biryani

chicken biryani

chicken biryani

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
2060 views
Kebbe Neyyah Baz (Raw Meat)

Kebbe Neyyah Baz (Raw Meat)

Kebbe Neyyah Baz (Raw Meat)

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
2 votes
1147 views
PANCAKE DOUGH

PANCAKE DOUGH

PANCAKE DOUGH

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
2 votes
1644 views
Smoked Salmon

Smoked Salmon

Smoked Salmon

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
820 views
Sea Scallops

Sea Scallops

Sea Scallops

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
695 views
CLUB SANDWICH

CLUB SANDWICH

CLUB SANDWICH

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
735 views
Toro (Yellow fin tuna)

Toro (Yellow fin tuna)

Toro (Yellow fin tuna)

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1147 views