Indian kosher recipes

Sort: Popular Newest Rating
Show:
chicken biryani

chicken biryani

chicken biryani

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
3297 views
Mint chutney

Mint chutney

Mint chutney

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
5 votes
2428 views
chicken tikka mahkni

chicken tikka mahkni

chicken tikka mahkni

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
1228 views
shrimps BRIAYANI

shrimps BRIAYANI

shrimps BRIAYANI

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
1262 views