Egyptian recipes

Sort: Popular Newest Rating
Show:
Grilled shrimps

Grilled shrimps

Grilled shrimps

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
231 views
Rosti potato

Rosti potato

Rosti potato

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
252 views
SUMMER DREAM

SUMMER DREAM

SUMMER DREAM

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
186 views
LEMON TAHINA DRISSING

LEMON TAHINA DRISSING

LEMON TAHINA DRISSING

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
205 views
Harissa Sauce

Harissa Sauce

Harissa Sauce

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
244 views
Spiced Tomato Salad

Spiced Tomato Salad

Spiced Tomato Salad

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
194 views